PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaarOBS Het Hoeltien

Locatie Vogelvlucht

ds. van Elvenstraat 2

7916 RE Elim

Telefoon: (0528) 351575

E-mail:
obsvogelvlucht@bijeen-hoogeveen.nl

Schooltijden

maandag  8.30 - 12.00 uur groep 1 t/m 8  
  13.00 - 15.00 uur groep 1 t/m 8  
dinsdag  8.30 - 12.00 uur groep 1 t/m 8  
  13.00 - 15.00 uur groep 1 t/m 8  
woensdag  8.30 - 12.15 uur groep 1 t/m 8  groep 3 t/m 8 gymnastiek
donderdag  8.30 - 12.00 uur groep 1 t/m 8  
  13.00 - 15.00 uur groep 1 t/m 8  groep 3 t/m 8 gymnastiek
vrijdag  8.30 - 12.00 uur groep 1 t/m 8  
  13.00 - 15.00 uur groep 5 t/m 8  groep 1 t/m 4 vrij

De schoolbel gaat ongeveer 5 minuten voor aanvang van de school, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen. De lessen eindigen precies op de aangegeven tijd, waarna de kinderen, indien van toepassing hun jassen aantrekken en naar buiten komen. Te laat komen valt onder ongeoorloofd schoolverzuim.

Bij ziekte of afwezigheid om een andere reden kunt u tussen 8.00 en 8.25 uur naar de school bellen.

Schoolvakanties

De schoolvakanties worden in gezamenlijk overleg door de onderwijsbesturen in de gemeente Hoogeveen vastgesteld. De afspraak is dat iedereen zich daar aan houdt. Bijeen, dus onze school ook, houdt zich aan die afspraak, zodat gezinnen niet met verschillende vakantieregelingen worden geconfronteerd.
Het voortgezet onderwijs kent andere lesuren, waardoor er een verschil kan onstaan. Zo kan een vakantie bij het VO langer zijn dan in het basisonderwijs.

Schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie                            22 t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie 18 februari t/m 22 februari 2019
(Goede Vrijdag, Pasen, Koningsdag)   
Meivakantie  19 april t/m 4 mei 2019
Bevrijdingsdag in de meivakantie
Hemelvaart 30 mei 2019
Pinksteren 10 juni 2019
Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2019

Verlof buiten de schoolvakanties, mag dat?

Uw kind is vanaf 5 jaar leerplichtig. De leerplichtwet biedt de directeur van de school de mogelijkheid om, in uitzonderlijke situaties toestemming te geven voor extra verlof.
Lees meer.