PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaarOBS Het Hoeltien

Locatie Vogelvlucht

ds. van Elvenstraat 2

7916 RE Elim

Telefoon: (0528) 351575

E-mail:
obsvogelvlucht@bijeen-hoogeveen.nl

De schoolgids

Onze schoolgids is het document waar we zoveel mogelijk informatie geven over het reilen en zeilen van de school. Tevens proberen wij op deze wijze de huidige en toekomstige ouders inzicht te geven in onze doelen, werkwijzen en activiteiten. 

De schoolgids is meegegeven naar alle huidige ouders/verzorgers van de kinderen en zal aan nieuwe gezinnen bij inschrijving worden meegegeven.

Bij aanpassing of aanvulling van de tekst krijgen de ouders bericht via de nieuwsbrief.

De wijzigingen worden op de website direct aangepast, zodat u er van uit kunt gaan dat de informatie daarop ook de laatste versie is.

Een keer in de twee jaar wordt de (vernieuwde of aangepaste) tekst voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad met het verzoek om in te stemmen met de laatste versie.

Er wordt dan geen nieuw exemplaar meer meegegeven naar de gezinnen, omdat de laatste informatie altijd op de website beschikbaar is.

De jaarlijkse bijlage van de schoolgids, waarin de specifieke jaargegevens vermeld staan, gaat wel mee naar huis als onderdeel van de jaarkalender.


Download onze schoolgids

 

 
Afzonderlijke hoofdstukken Laatste bewerking
   
Voorwoord en inhoudsopgave 2017
   
1. De school 2017
   
2. Waar de school voor staat 2017
   
3. De schoolorganisatie 2017
   
4. De zorg voor onze leerlingen 2017
   
5. Het personeel 2017
   
6. De ouders 2017
   
7. De ontwikkeling van ons onderwijs 2017
   
8. De klachtenregeling 2017