PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaarOBS Het Hoeltien

Locatie Vogelvlucht

ds. van Elvenstraat 2

7916 RE Elim

Telefoon: (0528) 351575

E-mail:
obsvogelvlucht@bijeen-hoogeveen.nl

Overblijven

Onze school biedt de mogelijkheid de kinderen tussen de middag te laten overblijven. De opvang van de kinderen wordt gedaan door andere ouders. Deze hebben een vaste dag waarop ze komen, mits er overblijfkinderen zijn. De kinderen moeten zelf hun eten en drinken meenemen. Samen eten ze hun lunch op. Daarna gaan ze naar buiten of, als het weer dat niet toelaat, doen ze binnen spelletjes. Veel kinderen hebben geen vaste overblijfdag, maar blijven incidenteel op school eten. We willen graag de overblijfouder tijdig vragen,dus verzoeken we de ouders voor schooltijd aan te geven dat hun kind die dag overblijft.

Na 12.45 uur gaan de overblijvers naar buiten en nemen de leerkrachten het toezicht weer over.

De kosten van het overblijven zijn €1,50 per keer. Dit bedrag wordt ter plekke afgedragen aan een van de leerkrachten. Ook kan er een 10-rittenkaart gekocht worden. Deze kost €15,-.

Buitenschoolse opvang

Om kinderen buiten schooltijd te kunnen opvangen werkt de school samen met Stichting Prokino. U dient uw kind zelf aan te melden bij deze stichting. De dichtstbijzijnde opvanglocatie is in Hollandscheveld. Meer informatie vindt u op: www.prokino.nl/hoogeveen.