PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaarOBS Het Hoeltien

Locatie Vogelvlucht

ds. van Elvenstraat 2

7916 RE Elim

Telefoon: (0528) 351575

E-mail:
obsvogelvlucht@bijeen-hoogeveen.nl

Aanmelden voor OBS Het Hoeltien, Locatie Vogelvlucht

Welkom

We hopen dat de informatie op onze website u uitnodigt voor een nadere kennismaking.
Maak dan een afspraak met ons en zie hoe alles er in de praktijk uitziet. We leiden u met plezier rond en horen graag wat u van de school vindt.

Kinderen mogen naar de basisschool vanaf de dag dat ze 4 jaar worden. Daaraan voorafgaand mogen ze 5 dagdelen komen meedraaien. En uiteraard hebben we de mogelijkheid van Peuters Bijeen.

Komt u in Elim wonen, dan nodigen we u graag uit voor een kennismaking.

De procedure

De aanmeld- en inschrijfprocedure zijn in verband met Passend Onderwijs veranderd. De directeur licht dat graag toe. U kunt daarvoor bellen naar de school of een mail sturen naar obsvogelvlucht@bijeen-hoogeveen.nl.

 

Procedure aanmelding

 

Aanmeldingsformulier

 

Informatie aanmelding zij-instroom